Mistrovství České republiky v jednospřeží a dvouspřeží chladnokrevných ko­ní

Rozpis výstavy výkonných koní a MČR v kompletní soutěži chladnokrevných koní jednospřeží, dvojspřeží


Základní údaje

Pořadatel: Svaz chovatelů chladnokrevných koní, z. s. ve spolupráci s ASCHK ČR a Vítkovská zemědělská s. r. o.
Datum konání: 14. – 16. 9. 2018
Místo konání: Hřebčín Františkův Dvůr, Klokočov
Kolbiště: Povrch travnatý,
Opracoviště: Povrch travnatý


Funkcionáři závodu

ředitel: MVDr. František Horník
tajemník: Blahoslav Políček
hlavní rozhodčí: Jaroslav Petřek
členové sboru rozhodčích: Jaroslav Petřek, Petra Šanturovová, Martin Novotný, Miroslav Bok
stavitel tratí: Jaroslav Petřek
správce kolbiště: Petr Sidimák,
hlasatel: MVDr. František Horník, Jaroslav Dražan, Eva Matyšová, Jana Voráčková
prezence: Eliška Rodová, Zdenka Prášková 


Technické údaje

Soutěže jsou jednokolové:

Sobota 15.9.2018 – soutěže jednospřeží

Soutěž č. 1: Vozatajský parkur – 1. část kombinované soutěže MČR jednospřeží
max. délka 600 m, 10 – 14 překážek, chod libovolný.

Soutěž č. 2: Ovladatelnost v kládě – 2. část kombinované soutěže MČR jednospřeží
max. 10 překážek, kláda 0,5 m3 o délce 8 m.

Soutěž č. 3: Těžký tah – 3. část kombinované soutěže MČR jednospřeží
základní váha 700 kg.

Neděle 16.9.2018 – soutěže dvojspřeží

Soutěž č. 4: Vozatajský parkur – 1. část kombinované soutěže MČR dvojspřeží
max. délka 600 m, 10 – 14 překážek, chod libovolný.

Soutěž č. 5: Ovladatelnost v kládě – 2. část kombinované soutěže MČR dvojspřeží
max. 10 překážek, kláda 1 m3 o délce 10 m

Soutěž č. 6: Těžký tah – 3. část kombinované soutěže MČR dvojspřeží
základní váha 1400 kg


Předběžný časový harmonogram

Pátek 14. 9. 2018
do 19.00 prezentace
20.00 hod. rozlosování startujících

Sobota 15.9.2018
09:00 hod slavnostní zahájení a přehlídka koní
10.00 hod soutěž č. 1
následně proběhnou soutěže č. 2, 3 a vyhlášení výsledků v cca 18:00

Neděle 16.9..2018
09.00 hod slavnostní zahájení
10,00 hod soutěž č. 4
následně proběhnou soutěže č. 5,6 a vyhlášení výsledků v cca 18.00

 

Přihlášky

Uzávěrka v pátek 7. 9. 2018 – Jana Voráčková, vorackovajana@seznam.cz, tel: 739778455, Blahoslav Políček, email: info@aschk.cz, tel.: 731482476

 

Všeobecné údaje

  1. Ustájení – boxové, zajišťuje pořadatel na základě požadavků – zdarma
  2. ubytování – Internát Střední zemědělské školy Humpolec, 100Kč/os/noc
  3. Občerstvení zajištěno v areálu soutěží.

 

Veterinární předpisy

Veterinární podmínky svodu – viz příloha. Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušnému veterinárnímu dozoru veterinární potvrzení pro přepravu obsahující všechny náležitosti. Veterinární přejímka se nekoná.

 

Poskytované služby

Lékařská služba, veterinární služba, podkovářská služba za úhradu vykonaných úkonů.

 

Ostatní ustanovení

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.

 

Dílčí soutěže – floty do 3 místa.

Kompletní soutěž – poháry do 5. místa, floty dle pořadí + účastnické všem soutěžícím. Ceny peněžité – pouze pro umístěné v celkovém pořadí kompletních soutěží:

I.   7.000,– Kč
II.  5.000,– Kč
III. 4.000,– Kč
IV.  3.000,– Kč
V.   2.000,– Kč  

 Rozpis schválen SCHCHK z. s. a ASCHK ČR z.s. Dne 25. 8. 2018Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: